IMG_1111IMG_1106  IMG_1325   _DSC6376BW_DSC6384BW_DSC6393BW_DSC6401BW_DSC6409BW      

 

   AstraCafé          2013                    Teatro Astra – Torino                    poster – Elyron                    foto – Alberto Bardelli